Sanjaj

Sad spavaj uz mene 
i sa mnom snivaj 
san željeni.
Zarobi me hrabro a zauvijek
unutar granica svoga uma,
ureži me u dlanove, u srce
skupljajući me
skrivajući duboko u njedra
kao posljednji dar života,
dok me otimaš, 
dok me uzimaš,
dok se sa mnom moliš
za vječnost ljepote,za ljubav.
U dlanove, 
po kojima je ispisana
sudbina tvoja i sudbina
svega bremenitog puta
oslobođenog i odbjeglog mi tijela
smještenog uz tebe.
Sačuvaj me u dubini svojih očiju
I osluhni snagu tihosti
sa zatvorenih usta
kad ti prilaze i šute sve ono
što će želja s njih da progovori.
Spavaj uz mene 
sve dječačke snove
ja uzet ću ih na ruke svoje.
za pjesmu na prvu stranicu knjige
I sve one riječi 
koje sam ti javom izrekla,
ne znajući dal' da te pustim
ili da te volim.
Sad pravim ti mjesto na uzglavlju
u rascvjetana jutra
pored svoga ramena.
Okreni mi lice prema svom proljeću,
otkrij mi ruke do lakata.
Pod jekom tvojih prstiju
vene mi dah, 
drhte mi koljena.
U kosi mi ostavi sve tragove čeznje.
Sad spavaj san željeni
nestat će sati, dani i mjeseci
poigrat će se s nama vrijeme.
Jedno na drugo naslonjeni, 
utješeni
nećemo se iz njega buditi
nikad više ja bez tebe,
nikad više ti bez mene.


volatus Written by:

2 0 komentara

Komentariši